LỊCH KHAI THÁC TÀU

VITA N/064S-064N

Ngày cập nhật: 10-11-2019 10:29

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VITA N Chuyến 064S-064N
ETA 09/11/2019 ETD 09/11/2019
Giờ cập cầu 09/11/2019 19:00 Giờ rời cầu 10/11/2019 06:30
Bắt đầu làm hàng 09/11/2019 19:15 Kết thúc làm hàng 10/11/2019 05:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans