LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1941N-1942S

Ngày cập nhật: 08-11-2019 08:51

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1941N-1942S
ETA 07/11/2019 ETD 08/11/2019
Giờ cập cầu 07/11/2019 17:50 Giờ rời cầu 08/11/2019 08:30
Bắt đầu làm hàng 07/11/2019 18:00 Kết thúc làm hàng 08/11/2019 07:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans