LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/1918N-1919S

Ngày cập nhật: 07-11-2019 07:00

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 1918N-1919S
ETA 06/11/2019 ETD 07/11/2019
Giờ cập cầu 06/11/2019 07:45 Giờ rời cầu 07/11/2019 06:30
Bắt đầu làm hàng 06/11/2019 07:50 Kết thúc làm hàng 07/11/2019 05:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans