LỊCH KHAI THÁC TÀU

STARSHIP LEO/0CH08N1NC-0CH08N1NC

Ngày cập nhật: 05-11-2019 07:59

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu STARSHIP LEO Chuyến 0CH08N1NC-0CH08N1NC
ETA 04/11/2019 ETD 05/11/2019
Giờ cập cầu 04/11/2019 11:30 Giờ rời cầu 05/11/2019 06:30
Bắt đầu làm hàng 04/11/2019 12:00 Kết thúc làm hàng 05/11/2019 04:05

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans