LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1728S-1729N

Ngày cập nhật: 05-11-2019 10:44

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1728S-1729N
ETA 04/11/2009 ETD 05/11/2019
Giờ cập cầu 04/11/2019 09:20 Giờ rời cầu 05/11/2019 10:30
Bắt đầu làm hàng 04/11/2019 09:25 Kết thúc làm hàng 05/11/2019 05:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans