LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1726S-1727N

Ngày cập nhật: 16-10-2019 22:31

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1726S-1727N
ETA 16/10/2019 ETD 17/10/2019
Giờ cập cầu 16/10/2019 01:20 Giờ rời cầu 16/10/2019 22:30
Bắt đầu làm hàng 16/10/2019 01:25 Kết thúc làm hàng 16/10/2019 21:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans