LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1938N-1939S

Ngày cập nhật: 16-10-2019 06:39

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1938N-1939S
ETA 15/10/2019 ETD 16/10/2019
Giờ cập cầu 15/10/2019 17:20 Giờ rời cầu 16/10/2019 06:45
Bắt đầu làm hàng 15/10/2019 17:25 Kết thúc làm hàng 16/10/2019 05:20

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans