LỊCH KHAI THÁC TÀU

STARSHIP LEO/0CH02N1NC-0CH02N1NC

Ngày cập nhật: 14-10-2019 06:42

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu STARSHIP LEO Chuyến 0CH02N1NC-0CH02N1NC
ETA 13/10/2019 ETD 14/10/2019
Giờ cập cầu 13/10/2019 13:25 Giờ rời cầu 14/10/2019 06:30
Bắt đầu làm hàng 13/10/2019 13:30 Kết thúc làm hàng 14/10/2019 04:50

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans