LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/1915N-1916S

Ngày cập nhật: 13-10-2019 21:33

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 1915N-1916S
ETA 12/10/2019 ETD 13/10/2019
Giờ cập cầu 12/10/2019 17:30 Giờ rời cầu 13/10/2019 14:30
Bắt đầu làm hàng 12/10/2019 18:00 Kết thúc làm hàng 13/10/2019 11:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans