LỊCH KHAI THÁC TÀU

RHL AQUA/016S-

Ngày cập nhật: 10-10-2019 01:14

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu RHL AQUA Chuyến 016S-
ETA 09/10/2019 ETD 09/10/2019
Giờ cập cầu 09/10/2019 11:50 Giờ rời cầu 10/10/2019 00:30
Bắt đầu làm hàng 09/10/2019 12:00 Kết thúc làm hàng 09/10/2019 22:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans