LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1937N-1938s

Ngày cập nhật: 09-10-2019 08:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1937N-1938s
ETA 08/10/2019 ETD 09/10/2019
Giờ cập cầu 08/10/2019 15:40 Giờ rời cầu 09/10/2019 08:30
Bắt đầu làm hàng 08/10/2019 15:45 Kết thúc làm hàng 09/10/2019 07:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans