LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1726S-1727N

Ngày cập nhật: 08-10-2019 15:06

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1726S-1727N
ETA 07/10/2019 ETD 08/10/2019
Giờ cập cầu 07/10/2019 15:45 Giờ rời cầu 08/10/2019 14:30
Bắt đầu làm hàng 07/10/2019 15:50 Kết thúc làm hàng 08/10/2019 14:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans