LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/1914N-1915S

Ngày cập nhật: 06-10-2019 10:43

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 1914N-1915S
ETA 05/10/2019 ETD 06/10/2019
Giờ cập cầu 05/10/2019 13:30 Giờ rời cầu 06/10/2019 10:30
Bắt đầu làm hàng 05/10/2019 13:35 Kết thúc làm hàng 06/10/2019 09:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans