LỊCH KHAI THÁC TÀU

HAIAN MIND/012A-

Ngày cập nhật: 12-09-2019 22:34

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu HAIAN MIND Chuyến 012A-
ETA 12/09/2019 ETD 12/09/2019
Giờ cập cầu 12/09/2019 11:45 Giờ rời cầu 12/09/2019 22:30
Bắt đầu làm hàng 12/09/2019 12:00 Kết thúc làm hàng 12/09/2019 21:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans