LỊCH KHAI THÁC TÀU

SITC HEBEI/V.1918S-

Ngày cập nhật: 10-09-2019 17:55

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu SITC HEBEI Chuyến V.1918S-
ETA 10/09/2019 ETD 11/09/2019
Giờ cập cầu 11/09/2019 18:00 Giờ rời cầu Đang cập nhật
Bắt đầu làm hàng 11/09/2019 18:00 Kết thúc làm hàng Đang cập nhật

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans