LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1933N-1934S

Ngày cập nhật: 11-09-2019 10:34

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1933N-1934S
ETA 10/09/2019 ETD 11/09/2019
Giờ cập cầu 10/09/2019 17:30 Giờ rời cầu 11/09/2019 10:30
Bắt đầu làm hàng 10/09/2019 18:00 Kết thúc làm hàng 11/09/2019 08:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans