LỊCH KHAI THÁC TÀU

RHL ASTRUM/1724S-1725N

Ngày cập nhật: 10-09-2019 15:20

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu RHL ASTRUM Chuyến 1724S-1725N
ETA 09/09/2019 ETD 10/09/2019
Giờ cập cầu 09/09/2019 17:45 Giờ rời cầu 10/09/2019 14:30
Bắt đầu làm hàng 09/09/2019 18:00 Kết thúc làm hàng 10/09/2019 12:50

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans