LỊCH KHAI THÁC TÀU

JINYUNHE/322S-322N

Ngày cập nhật: 08-09-2019 16:49

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu JINYUNHE Chuyến 322S-322N
ETA 08/09/2019 ETD 08/09/2019
Giờ cập cầu 08/09/2019 09:20 Giờ rời cầu 08/09/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 08/09/2019 09:25 Kết thúc làm hàng 08/09/2019 15:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans