LỊCH KHAI THÁC TÀU

RHL ASTRUM/1722S-1723N

Ngày cập nhật: 20-08-2019 22:26

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu RHL ASTRUM Chuyến 1722S-1723N
ETA 19/08/2019 ETD 20/08/2019
Giờ cập cầu 19/08/2019 19:45 Giờ rời cầu 20/08/2019 22:30
Bắt đầu làm hàng 19/08/2019 19:50 Kết thúc làm hàng 20/08/2019 21:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans