LỊCH KHAI THÁC TÀU

YM INCEPTION/148N-148N

Ngày cập nhật: 18-08-2019 16:10

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu YM INCEPTION Chuyến 148N-148N
ETA 17/08/2019 ETD 18/08/2019
Giờ cập cầu 17/08/2019 15:35 Giờ rời cầu 18/08/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 17/08/2019 15:40 Kết thúc làm hàng 18/08/2019 09:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans