LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1926N-1927S

Ngày cập nhật: 15-08-2019 20:42

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1926N-1927S
ETA 15/08/2019 ETD 15/082019
Giờ cập cầu 15/08/2019 01:40 Giờ rời cầu 15/08/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 15/08/2019 01:45 Kết thúc làm hàng 15/08/2019 11:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans