LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1931S-1932N

Ngày cập nhật: 16-08-2019 12:18

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1931S-1932N
ETA 15/08/2019 ETD 15/08/2019
Giờ cập cầu 15/08/2019 19:30 Giờ rời cầu 16/08/2019 12:30