LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1931S-1932N

Ngày cập nhật: 16-08-2019 12:18

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1931S-1932N
ETA 15/08/2019 ETD 15/08/2019
Giờ cập cầu 15/08/2019 19:30 Giờ rời cầu 16/08/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 15/08/2019 19:35 Kết thúc làm hàng 16/08/2019 10:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans