LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1720S-1721N

Ngày cập nhật: 12-08-2019 16:44

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1720S-1721N
ETA 11-08-2019 ETD 12-08-2019
Giờ cập cầu 11/08/2019 13:45 Giờ rời cầu 12/08/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 11/08/2019 13:50 Kết thúc làm hàng 12/08/2019 15:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans