LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/1906N-1907S

Ngày cập nhật: 11-08-2019 10:35

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 1906N-1907S
ETA 10/08/2019 ETD 11/08/2019
Giờ cập cầu 10/08/2019 13:30 Giờ rời cầu 11/08/2019 10:30
Bắt đầu làm hàng 10/08/2019 13:45 Kết thúc làm hàng 11/08/2019 09:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans