LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1932W-1932E

Ngày cập nhật: 09-08-2019 02:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1932W-1932E
ETA 08/08/2019 ETD 09/08/2019
Giờ cập cầu 08/08/2019 07:30 Giờ rời cầu 09/08/2019 02:30
Bắt đầu làm hàng 08/08/2019 07:35 Kết thúc làm hàng 09/08/2019 00:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans