LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1929W-1929E

Ngày cập nhật: 18-07-2019 17:21

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1929W-1929E
ETA 17/07/2019 ETD 18/07/2019
Giờ cập cầu 17/07/2019 13:45 Giờ rời cầu 18/07/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 17/07/2019 13:50 Kết thúc làm hàng 18/07/2019 07:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans