LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1925N-1926S

Ngày cập nhật: 17-07-2019 14:46

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1925N-1926S
ETA 16/07/2019 ETD 17/07/2019
Giờ cập cầu 16/07/2019 21:30 Giờ rời cầu 17/07/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 16/07/2019 21:35 Kết thúc làm hàng 17/07/2019 11:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans