LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1718S-1719N

Ngày cập nhật: 16-07-2019 14:23

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1718S-1719N
ETA 15/07/2019 ETD 16/07/2019
Giờ cập cầu 15/07/2019 15:10 Giờ rời cầu 16/07/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 15/07/2019 15:15 Kết thúc làm hàng 16/07/2019 10:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans