LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/1902N-1903S

Ngày cập nhật: 14-07-2019 16:28

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 1902N-1903S
ETA 13/07/2019 ETD 14/07/2019
Giờ cập cầu 13/07/2019 17:40 Giờ rời cầu 14/07/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 13/07/2019 17:45 Kết thúc làm hàng 14/07/2019 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans