LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1924N-1925s

Ngày cập nhật: 12-07-2019 14:31

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1924N-1925s
ETA 11/07/2019 ETD 12/07/2019
Giờ cập cầu 11/07/2019 23:00 Giờ rời cầu 12/07/2019 14:30
Bắt đầu làm hàng 11/07/2019 23:05 Kết thúc làm hàng 12/07/2019 14:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans