LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1928W-1928E

Ngày cập nhật: 11-07-2019 06:44

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1928W-1928E
ETA 10/07/2019 ETD 11/07/2019
Giờ cập cầu 10/07/2019 07:30 Giờ rời cầu 10/07/2019 06:30
Bắt đầu làm hàng 10/07/2019 07:35 Kết thúc làm hàng 10/07/2019 06:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans