LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1924N-1925S

Ngày cập nhật: 10-07-2019 17:24

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1924N-1925S
ETA 10/07/2019 ETD 10/07/2019
Giờ cập cầu 10/07/2019 02:35 Giờ rời cầu 10/07/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 10/07/2019 02:40 Kết thúc làm hàng 10/07/2019 15:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans