LỊCH KHAI THÁC TÀU

RHL ASTRUM/1718S-1719N

Ngày cập nhật: 08-07-2019 19:09

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu RHL ASTRUM Chuyến 1718S-1719N
ETA 07/07/2019 ETD 08/07/2019
Giờ cập cầu 07/07/2019 19:55 Giờ rời cầu 08/07/2019 18:30
Bắt đầu làm hàng 07/07/2019 20:00 Kết thúc làm hàng 08/07/2019 17:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans