LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/1901N-1902S

Ngày cập nhật: 07-07-2019 16:50

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 1901N-1902S
ETA 06/07/2019 ETD 07/07/2019
Giờ cập cầu 06/07/2019 19:50 Giờ rời cầu 07/07/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 06/07/2019 19:55 Kết thúc làm hàng 07/07/2019 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans