LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1925S-1926N

Ngày cập nhật: 19-07-2019 15:17

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1925S-1926N
ETA 06-07-2019 ETD 07-07-2019
Giờ cập cầu 06/07/2019 13:30 Giờ rời cầu 07/07/2019 08:30
Bắt đầu làm hàng 06/07/2019 13:35 Kết thúc làm hàng 07/07/2019 05:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans