LỊCH KHAI THÁC TÀU

YM INCEPTION/146N-146N

Ngày cập nhật: 06-07-2019 20:58

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu YM INCEPTION Chuyến 146N-146N
ETA 05/07/2019 ETD 06/07/2019
Giờ cập cầu 05/07/2019 19:45 Giờ rời cầu 06/07/2019 18:30
Bắt đầu làm hàng 05/07/2019 19:50 Kết thúc làm hàng 06/07/2019 17:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans