LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1923N-1924S

Ngày cập nhật: 05-07-2019 16:58

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1923N-1924S
ETA 04/07/2019 ETD 05/07/2019
Giờ cập cầu 04/07/2019 23:40 Giờ rời cầu 05/07/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 04/07/2019 23:45 Kết thúc làm hàng 05/07/2019 14:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans