LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1927W-1927E

Ngày cập nhật: 04-07-2019 15:09

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1927W-1927E
ETA 03/07/2019 ETD 04/07/2019
Giờ cập cầu 03/07/2019 15:40 Giờ rời cầu 04/07/2019 14:30
Bắt đầu làm hàng 03/07/2019 15:45 Kết thúc làm hàng 04/07/2019 11:35

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans