LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1923N-1924S

Ngày cập nhật: 03-07-2019 12:22

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1923N-1924S
ETA 03/07/2019 ETD 03/07/2019
Giờ cập cầu 03/07/2019 00:15 Giờ rời cầu 03/07/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 03/07/2019 00:20 Kết thúc làm hàng 03/07/2019 11:05

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans