LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1923N-

Ngày cập nhật: 03-07-2019 00:17

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1923N-
ETA 02/07/2019 ETD 02/07/2019
Giờ cập cầu 02/07/2019 13:30 Giờ rời cầu 02/07/2019 22:30
Bắt đầu làm hàng 02/07/2019 13:35 Kết thúc làm hàng 02/07/2019 20:05

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans