LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1716S-1717N

Ngày cập nhật: 01-07-2019 14:37

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1716S-1717N
ETA 30/06/2019 ETD 01/07/2019
Giờ cập cầu 30/06/2019 15:30 Giờ rời cầu 01/07/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 30/06/2019 15:35 Kết thúc làm hàng 01/07/2019 11:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans