LỊCH KHAI THÁC TÀU

STARSHIP LEO/0DE4SN1NC-0DE4SN1NC

Ngày cập nhật: 30-06-2019 06:43

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu STARSHIP LEO Chuyến 0DE4SN1NC-0DE4SN1NC
ETA 29/06/2019 ETD 30/06/2019
Giờ cập cầu 29/06/2019 11:00 Giờ rời cầu 30/06/2019 06:30
Bắt đầu làm hàng 29/06/2019 11:05 Kết thúc làm hàng 30/06/2019 03:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans