LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/NILL-1901S

Ngày cập nhật: 01-07-2019 08:13

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến NILL-1901S
ETA 28/06/2019 ETD 30/06/2019
Giờ cập cầu 28/06/2019 17:30 Giờ rời cầu 30/06/2019 14:30
Bắt đầu làm hàng Đang cập nhật Kết thúc làm hàng 30/06/2019 11:20

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans