LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1922N-1923S

Ngày cập nhật: 28-06-2019 16:13

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1922N-1923S
ETA 27/06/2019 ETD 28/06/2019
Giờ cập cầu 27/06/2019 23:30 Giờ rời cầu 28/06/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 28/06/2019 00:00 Kết thúc làm hàng 28/06/2019 14:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans