LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1926W-1926E

Ngày cập nhật: 27-06-2019 15:33

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1926W-1926E
ETA 26/06/2019 ETD 27/06/2019
Giờ cập cầu 26/06/2019 13:20 Giờ rời cầu 27/06/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 26/06/2019 13:25 Kết thúc làm hàng 26/06/2012 08:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans