LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1922N-1923s

Ngày cập nhật: 26-06-2019 16:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1922N-1923s
ETA 25/06/2019 ETD 26/06/2019
Giờ cập cầu 25/06/2019 19:40 Giờ rời cầu 26/06/2019 16:30
Bắt đầu làm hàng 25/06/2019 19:45 Kết thúc làm hàng 26/06/2019 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans