LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1922N-1923S

Ngày cập nhật: 25-06-2019 15:31

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1922N-1923S
ETA 25/06/2019 ETD 25/06/2019
Giờ cập cầu 25/06/2019 01:25 Giờ rời cầu 25/06/2019 14:30
Bắt đầu làm hàng 25/06/2019 01:30 Kết thúc làm hàng 25/06/2019 14:10

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans