LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1716S-1717N

Ngày cập nhật: 25-06-2019 20:56

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1716S-1717N
ETA 24/06/2019 ETD 25/06/2019
Giờ cập cầu 24/06/2019 19:10 Giờ rời cầu 25/06/2019 18:30
Bắt đầu làm hàng 24/06/2019 19:15 Kết thúc làm hàng 25/06/2019 14:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans