LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1924W-1924E

Ngày cập nhật: 13-06-2019 02:21

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1924W-1924E
ETA 12-06-2019 ETD 13-06-2019
Giờ cập cầu 12/06/2019 08:00 Giờ rời cầu 13/06/2019 02:30
Bắt đầu làm hàng 12/06/2019 08:10 Kết thúc làm hàng 12/06/2019 23:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans