LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1920N-1921S

Ngày cập nhật: 12-06-2019 19:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1920N-1921S
ETA 11/06/2019 ETD 12/06/2019
Giờ cập cầu 11/06/2019 19:50 Giờ rời cầu 12/06/2019 18:30
Bắt đầu làm hàng 11/06/2019 19:55 Kết thúc làm hàng 12/06/2019 17:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans